ZAPRASZAMY NA HALĘ WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ W WYSZOGRODZIE

Miejsko-Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie jest obiektem o wymiarach 33mx45m z trybunami na 500 osób. W hali można uprawiać piłkę siatkową (2 boiska + boisko centralne), piłkę ręczną (pełnowymiarowe boisko), koszykówkę (2 boiska + boisko centralne), tenis ziemny, badminton (2 boiska), tenis stołowy oraz wiele innych dyscyplin sportowych. Hala jest również miejscem gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne np. koncerty, festyny rodzinne itp. W budynku hali sportowej znajduje się siłownia wyposażona w profesjonalny atlas wielofunkcyjny, ławkę prostą, ławkę skośną, zestaw gryfów prostych i łamanych z obciążeniem. Do dyspozycji jest również sprzęt do ćwiczeń aerobowych - bieżnia, orbitrek, steper oraz dwa rowery treningowe.

ZAPRASZAMY DO REZERWACJI HALISPORTOWEJ W PONIEDZIAŁKI ŚRODY I CZWARTKI.

GRAFIK PONIŻEJ.

CENNIK

Wynajem całej hali dla instytucji i indywidualnie - 50 zł + 23%VAT

Wynajem jednego sektora dla instytucji i indywidualnie  - 30 zł + VAT 23%

Organizacja zawodów i imprez okolicznościowych - cena do uzgodnienia

Indywidualnie wejście na 1 godz. na siłownię 5zł + 23% VAT

Pakiet 20 godzin wejść na siłownię - 60 zł + 23% VAT

Pakiet 10 godzin wejść na siłownię - 40 zł + 23% VAT

Pakiet 10 godzin wejść na siłownię dla osób niepełnoletnich - 30 zł + 23% VAT

  • Siłownia 1godz. - 5 zł
  • Siłownia Karnet 10 godz. 40 zł
  • Siłownia Karnet 20 godz. 60 zł

ULGI

1. Stowarzyszenia, organizacje i grupy działające na terenie gminy i miasta Wyszogród oraz nieformalne grupy mieszkańców (min. 10 osób) zniżka 70%

ZWOLNIENIA

1. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich uczniowie szkół z terenu gminy Wyszogród korzystają nieodpłatnie w godzinach ustalonych przez kierownika hali.

Kontakt

Miejsko-Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie


     ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród
    tel.: (24) 231 146 6, fax. (24) 231 146 6
    hala_w@o2.pl

Regulamin

Sala do ćwiczeń siłowych

1. Sala do ćwiczeń siłowych - "siłownia" czynna jest codziennie: poniedziałek – piątek w godz.16.00-20:30
2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia "siłowni" za zgodą kierownika hali.
3. Korzystanie z „siłowni” jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem.
4. Podstawą do korzystania z "siłowni" jest opłacenie jednorazowego wstępu lub karnetu.
5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
6. W pomieszczeniach „siłowni” przebywają tylko osoby ćwiczące.
7. Wejście na „siłownię” możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.
9. Obsługa hali ma prawo odmówić wstępu na "siłownię" osobom bez odpowiedniego strojusportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z „siłowni” bez nadzoru osoby dorosłej za wiedzą i pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, który podpisze stosowne  oświadczenie (na prośbę obsługi klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość).
11. Na „siłowni” obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia.
12. Kierownictwo hali sportowej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia.
14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby .
15. Osoby korzystające z „siłowni”, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na „siłowni” źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę hali sportowej.
16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj z  zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
18. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze hali sportowej.
19. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
20. Wszystkie urządzenia „siłowni” oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
21. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
22. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko.
23. Szkolne grupy zorganizowane mogą korzystać z „siłowni” pod opieką nauczyciela.
24. Do prowadzenia treningu na „siłowni” uprawnieni są wyłącznie nauczyciele w-f i instruktorzy sportu.
25. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Hali Sportowej.
26. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których jest uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli korzystanie z „siłowni” zostało przez te osoby opłacone i niewykorzystane.
27. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie „siłowni”.
28. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.
29. Hala nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń „siłowni” oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
30. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Kierownika Hali.

 

 

Informacje 2013

Strona 2013.pdf

 

Informacje 2012

Strona 2012.pdf

 

Informacje 2010-2011

Strona 2010_2011.pdf

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

 

I. Przepisy ogólne

  1. Hala sportowa jest obiektem przyszkolnym, służącym do zaspokajania potrzeb szkół z terenu gminy Wyszogród w zakresie obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć klubów sportowych.
  2. W dalszej kolejności z wyżej wymienionego obiektu mogą korzystać zorganizowane grupy pozaszkolne.
  3. Przebywanie w hali i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności prowadzącego zajęcia, nauczyciela, trenera, instruktora.
  4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
  5. Wejście na salę sportową jest dozwolone jedynie w stroju sportowym (spodenki, koszulka, ubranie treningowe, miękkie obuwie sportowe).
  6. Korzystający z obiektów sportowych szkoły (prowadzący zajęcia, uczniowie, zawodnicy) obowiązani są dbać o wygląd i czystość pomieszczeń oraz szanować sprzęt i urządzenia
Copyright ©2016 Miejsko-Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 3241
Copyright ©2016 Miejsko-Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 3241